top of page

הסטוריה - אביר קשת

ההיסטוריה של אביר קשת  מורכבת משלוש תקופות:
    א. התקופה העתיקה (רחוקה) המתרחשת מאבות עולם ועד גלות תימן בעיר חבאן (חצרמוות התנ"כית).
    ב. מתקופת הגעתם של ה׳׳בני אביר׳׳ לתימן והשתתפותם במלחמות בין מלכויות ושבטים מקומיים הכוללת
        את האבולוציה של השיטה, תירגולה וצורת השתמרותה עד הדורות האחרונים בחבאן.
    ג. תקופת עלייתם של משפחת אלוף אביר ועד העידן הנוכחי, שזו הסטוריה קרובה יותר.

דורות אביר.jpg

שיטת אביר הנה יעילה כמערכת של תכסיסי לחימה ואיזון בין הכוח הגופני, כוח פנימיות ועוצמה רוחנית. תלמידי אביר עוסקים בשיטה טיפולית לבריאות גוף ונפש שכוללת סגולות ושיטות רפואה טבעיות  ע''י תזונה נכונה, תנועה ומחשבה טבעית וחיובית (פסיכוסומטית),צמחים, שמנים, קומפרסים ושיטת דיאגנוזה מדעית על פי התורה. אביר מסוגל לשפר את  מצב הבריאות והנפש ולכן את איכות החיים של התלמיד.

 

מבחינה של יעילות קרבית, אביר קשת – אמנות לחימה עברית יכולה לעמוד מול כל שיטה שבשיטות. השיטה הנה מגוונת כיוון שיש דגש על זרימה, רכות וקלילות בתנועותינו. כמסורת עברית שמשמשת כגשר וקישור בין העבר והעתיד שלנו, אנו לא משווקים איזה שקיק מעורב של מכות האבקות, נעילות, בריחים, ותחבולות אקרובטיות. תלמידי אביר חווים לפחות איזה טעימה קטנה של תפילה ולימוד תורה בכל שיעור. כי אנחנו רוצים לעבוד על הפנימיות שלנו, על התכונות שלנו והמידות שלנו כי גם אם יהודי לא עד כדי כך דתי, יש כל מיני רמות של עבודת ה' ורוחניות.

bottom of page