top of page

הסכמות לאביר קשת

רבנים שונים ומשפחת אלוף אביר יצאו להביע את תמיכתם והסכמתם כגושפנקא על מנת לקדם את "אביר קשת אומנות לחימה עברית" כשיטת הלחימה הכשרה ומורשת קדומה המבוססת על תורת משה וישראל. "אביר קשת" מוכרת גם ע"י מנהל הספורט של מדינת ישראל דרך נציגות מכללת וינגייט כשיטה להגנה עצמית. המכללה בווינגייט והיחידות ללימודי חוץ של המכללה בווינגייט, מקיימות קורסים למדריכי ולמאמני אומנויות לחימה שונות בהתאם להוראות חוק הספורט. למסיימי קורס מדריכי טאקוונדו תוענק תעודת "מדריך אביר-קשת", מטעם בית-הספר למאמנים ולמדריכים על שם נט הולמן בווינגייט, בהתאם להוראות חוק הספורט. 

 

להלן רשימה של מכתבי התמיכה לאביר קשת, מקם את העכבר על המכתב ולחץ על החצים המופיעים בצדדיו בכדי לעבור בין המסמכים.

bottom of page