top of page

טכניקות

וזו היא שאבדה מלכותנו והחריבה בית מקדשנו והאריכה גלותינו והגיעתנו עד הלום. שאבותינו חטאו ואינם, לפי שמצאו ספרים רבים באלה הדברים של דברי החוזים בכוכבים, שדברים אלו הם עיקר עבודה זרה, כמו שביארנו בהלכות עבודה זרה, טעו ונהו אחריהן, ודימו שהם חכמות מפוארות ויש בהן תועלת גדולה, ולא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, אלא דמו שאותן הדברים יועילו להם ולפיכך קראו אותם הנביאים סכלים ואווילים . ודאי סכלים ואווילים היו, ואחרי התוהו אשר לא יועילו הלכו.
(רמב”ם, איגרת לחכמי קהל עיר מארשילייא, צרפת)
(מנוסח האיגרת המופיע ב-)​

 

שיטת אביר הנה יעילה כמערכת של תכסיסי לחימה ואיזון בין הכוח הגופני, כוח פנימיות ועוצמה רוחנית. תלמידי אביר עוסקים בשיטה טיפולית לבריאות גוף ונפש שכוללת סגולות ושיטות רפואה טבעיות  ע''י תזונה נכונה, תנועה ומחשבה טבעית וחיובית (פסיכוסומטית),צמחים, שמנים, קומפרסים ושיטת דיאגנוזה מדעית על פי התורה. אביר מסוגל לשפר את  מצב הבריאות והנפש ולכן את איכות החיים של התלמיד. מבחינה של יעילות קרבית, אביר קשת – אמנות לחימה עברית יכולה לעמוד מול כל שיטה שבשיטות. השיטה הנה מגוונת כיוון שיש דגש על זרימה, רכות וקלילות בתנועותינו.

 

 הזרימה הזו גורמת לנו להגיע לרמות גבוהות של שליטה על הגוף ועוצמה רבה כאשר אנו תוקפים. ההתקפה שלנו הינה הגנה וההגנה שלנו הינה התקפה בו- זמנית. אנו דוגלים במגוון רחב של ביצועים לפי שעת הצורך- חמושים או ללא כל כלי נשק. מבצעי אביר יודעים לשלב עבודה רכה וקשוחה ולהתחלף ביניהן ללא כל התרעה. אנו בקיאים בהתקפות גפיים ובהאבקות, נעילות ובריחים, חניקות והשחרור מהם בין בעמידה ובין שאנו לוחמים על הקרקע. יש מכות ובעיטות טובות בהרבה שיטות לחימה אבל מעט שיטות מתיחסות לגישה תנועתית ביחס למצבים בין ההתקפות האלו. זהו דבר שיכול להביא את לוחמי אביר לשלוט על היריבים שלהם.

 

bottom of page